Integritetspolicy

Matstafetten är ett event som fokuserar på att möta nya människor, äta god mat och göra gott. För att kunna administrera Matstafetten och säkerställa att alla deltagare kommer till rätt adresser måste vi samla in och behandla era uppgifter. Genom att anmäla dig till Matstafetten samtycker du till att dina personuppgifter kommer att hanteras av Matstafetten.

Vilka uppgifter samlar vi in?
Vi samlar bara in de uppgifter som vi behöver för att administrera Matstafetten. Uppgifterna samlar vi in från er som deltar. I de fall vi upptäcker att telefonnummer till någon deltagare inte stämmer och det inte är möjligt att få korrekta uppgifter direkt från deltagaren kan vi komma att söka uppgifter om korrekt telefonnummer från andra källor. 

För att administrera Matstafetten behöver vi samla in namn och kontaktuppgifter till alla deltagare. För att alla deltagare ska få mat som passar dem behöver vi också känna till om ni har några allergier. Vi behöver också veta vilken adress ni kommer att servera middagen på och om det finns några djur på adressen. Att vi behöver veta om det finns djur är för att säkerställa att de som har djurallergi inte ska komma till hem där det finns djur som de är allergiska mot. Om det finns en portkod på adressen där ni kommer att servera middagen behöver vi veta det så att deltagarna kan komma in när det är dags att servera maten.

Vem är ansvarig
Round Table 18 Östersund och Ladies Circle 60 Östersund har ett gemensamt personuppgiftsansvar för den behandling som sker inom ramen för Matstafetten. Du kan komma i kontakt med oss på info@matstafetten.net.

Dina rättigheter som registrerad
Du som registrerad har rätt att begära rättelse, tillgång eller radering av dina uppgifter. Du har också rätt att begära begränsning av behandling om du anser att behandlingen inte stämmer med de angivna ändamålen eller tillämplig lagstiftning du kan också invända mot behandlingen. Du har också rätt att göra en anmälan till Datainspektionen om du anser att behandlingen inte sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. I de fall behandlingen grundar sig på samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att återkallandet av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Hur kommer dina uppgifter att behandlas
Vi på Matstafetten kommer att lagra och behandla dina uppgifter för att kunna administrera Matstafetten. Dina uppgifter kommer att delas till de par du kommer att gästa och de gäster du kommer ta emot. De uppgifter vi delar ut till andra deltagare är namn, kontaktuppgifter, allergier och adress. Dina uppgifter kommer också att delas med de personuppgiftsbiträden som Matstafetten anlitar. Vi på Matstafetten kommer aldrig att sälja dina uppgifter till någon annan. I samband med anmälan godkänner du att vi kontaktar dig om framtida arrangemang. Uppgifterna lagras under den tidsperiod som du samtycker till behandlingen. Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Observera att det inte är möjligt att återkalla samtycke för behandling som grundar sig på en annan laglig grund än samtycke eller i de fall Matstafetten är skyldig att behålla uppgifterna enligt lag.

Partner
Genom att godkänna integritetspolicyn intygar du också att du informerat den du anäler som din parter och att denne fått ta del av och godkänner den här integritetspolicyn.